Maatschappelijk Raadsprogramma: Groen is belangrijk

Folkje met bloedzaad.JPG
Folkje GR verk 2018
Door Folkje Spoelstra op 11 januari 2019 15:19

Maatschappelijk Raadsprogramma: Groen is belangrijk

Voor de ChristenUnie Ermelo is groen een belangrijk en waardevol onderwerp. Een mooi eerste onderwerp voor het maatschappelijk raadsprogramma van de gemeente Ermelo. Wij mogen wonen en leven in een prachtig gebied, genieten van Gods schepping en hier zorg voor dragen.

Wij zijn als fractieleden zelf ook graag letterlijk met handen en voeten bezig in de natuur. In beweging in ons groen.

Samen met u
‘Dank voor uw en jouw inbreng!’ Onze inwoners zijn trots op ons mooie groen. We mochten goede en boeiende gesprekken voeren. Er zijn concrete voorstellen gekomen. Teveel om op te noemen. Er is nu een selectie gemaakt. Wij hopen dat voorstellen - om gezamenlijk als wijk of buurt aan de slag te gaan - zichtbaar gaan worden.
Als ChristenUnie Ermelo hebben wij inmiddels aangegeven welke onderwerpen wij graag in het maatschappelijk raadsprogramma terug zien. Inwoners hebben eerder hun inbreng gegeven bij ons eigen verkiezingsprogramma en het is dan ook mooi om terug te zien dat een aantal van onze speerpunten terugkomen. Zo zien we nu bij onderwerp ‘Groen’: ‘als we een woning bouwen, planten we ook een boom’. Dat is inderdaad niet letterlijk te nemen, maar geeft aan dat wat we van inwoners terug horen: ga verstening tegen en behoud een evenwichtige balans tussen bouwen en groen. Daarvoor is de ‘Groenscan’ bij woningbouwprojecten. Een ander speerpunt van onze partij is: ‘We willen de natuur beleefbaar houden door onderhoud van fiets en wandelpaden en de aanleg van insectvriendelijke bermen’. We hebben dat ‘blije bermen’ genoemd.

Uitvoer geven aan de ‘blije bermen’ – met andere fracties
Dit punt is ook meerdere malen genoemd door inwoners en andere fracties in de gemeenteraad onderstrepen het belang. Wij zijn dan ook benieuwd naar de eerste zichtbare resultaten van de blije bermen. Straks meer, want we willen het hier niet laten bij mooie woorden.
In de commissievergadering is de nadruk gelegd op communicatie en verwachtingsmanagement. Dit gaat een uitdaging worden. Want plannen zijn er nu genoeg, maar het komt aan op een soepele uitvoer. En op duidelijkheid over wanneer iets niet uitvoerbaar is. Communicatie dus en verwachting. Wij zijn nu al benieuwd naar de evaluatie en hopen concrete, zichtbare resultaten te zien. En als dit tegen valt zullen we als raad op tijd moeten gaan bijsturen. Want dit raadsprogramma is wat ons als ChristenUnie Ermelo betreft een werkdocument. Iets mag ook mislukken of verkeerd uitpakken, maar dan sturen we bij.

Vervolg maatschappelijk raadsprogramma: bouw en mobiliteit
Naast ‘groen’ gaan we verder met twee andere belangrijke onderwerpen voor het maatschappelijk raadsprogramma: ‘Woningbouwlocaties’ en ‘mobiliteit’ (in meerdere facetten).
Ook bij deze onderwerpen is verwachtingsmanagement belangrijk. De kunst is dat je als gemeente raad open staat voor alle mogelijke ideeën en creatieve oplossingen, maar dat je ook aangeeft dat niet alles kan. Concreetheid is al geboden in waar wel en niet over meegepraat en gedacht kan worden. Ook tijdsplanning speelt een rol. Een mooie uitdaging voor ons allen.
Zoals gezegd laten we als fractie van de ChristenUnie graag zien waar we mee bezig zijn. We steken de handen zelf uit de mouwen en we vragen inwoners om mee te doen. Om nu vooral gezamenlijk het tuingereedschap op te pakken - wij zijn benieuwd hoe ons die aanpak afgaat.

Tot slot
Wij willen onze bijdrage afsluiten met een eenvoudige uitdaging. Een kleine opdracht, met een evaluatie tijdstip.
Wij hebben voor iedere fractie een zakje ‘blije bermen bloemenzaad’. De zaaiperiode is vanaf April. U heeft dus even de tijd. U mag zelf weten waar u het gaat zaaien. Het mag in eigen tuin, u kunt overleggen met de buren of met de eigenaren van gemeentegrond. Kortom het is aan u. Wij zouden het leuk vinden dat u het resultaat van de opkomende ‘blije bermen’ op de foto zet. En in september willen we in een korte evaluatie terugblikken op binnenkomende resultaten. Wij doen uiteraard zelf ook mee. Het resultaat mag mislukken. En u mag ook zeggen ‘ik pas’ Het is aan u!

 Als ChristenUnie willen we het goede doen voor Ermelo, samen gáán voor een mooi Ermelo!

Deel dit bericht

Labels: , ,