Folkje Spoelstra

Folkje Spoelstra

Tuinfluiterstraat 89
3853 WD Ermelo
Telefoon: 562056
E-mail: f.spoelstra@ermelo.nl

Lijsttrekker
Fractievoorzitter

“Laten we steeds het goede blijven doen” (Galaten 6: 9)

Dit is uitgangspunt in het persoonlijk leven van Folkje en voor haar bijdrage aan de samenleving van Ermelo. Het is van grote waarde dat we omzien naar elkaar en waardevol leven voorop hebben staan. Meedoen, ook met moeilijkheden, betaald of onbetaald werk: je hoort erbij.

Onze lijstaanvoerder is 46 jaar, is getrouwd en heeft twee volwassen zonen.

Sinds 2010 is Folkje Spoelstra raadslid voor de ChristenUnie. Zij heeft veel ervaring en kennis van politieke zaken. Sinds een half jaar is zij fractievoorzitter en in die functie heeft zij samenwerking en verbinding voorop staan. Samenwerking met inwoners waar het kan en concrete plannen verbinden met de visie op zorg, groen, wonen en klimaat. Zo doet Folkje dat.

Folkje werkt als ambulant psychiatrisch verpleegkundige in de ouderenpsychiatrie bij GGZcentraal.

Ook is ze actief hardloopster en pleitbezorger voor ‘iedereen meer bewegen’!