Herro Hijlkema

Persoonlijke situatie

Ik ben geboren in 1955 en ruim 35 jaar getrouwd met Arjo en vader van vier dochters, waarvan er drie getrouwd zijn. Tevens ben ik opa van drie mooie kleinkinderen. In 1990 zijn we van Noord-Holland verhuisd naar Ermelo.

Werk

Ik werk als roostermaker en applicatiebeheerder op het Chr. College Groevenbeek te Ermelo.

Motivatie

De afgelopen jaren is er bij het interkerkelijk gebedswerk veel gebeden voor de landelijke en plaatselijke politiek. Met mijn geloof in Jezus Christus als uitgangspunt wil ik handen en voeten geven aan dit gebed door de ChristenUnie te dienen met mijn gaven en talenten.

Verwachtingen

Ik hoop dat de vereniging een actieve, levende vereniging wordt, stabiel en betrouwbaar.

De  politiek mag dicht bij de mensen komen, zodat zij betrokken zullen zijn bij wat er in de Ermelose politiek gebeurd.