Jan van Eijsden

Persoonlijke situatie

Geboren in 1951, gehuwd en sinds 1993 woonachtig in Ermelo.

Werk

Tot augustus 2012 werkzaam geweest als raad van bestuur van Accolade Zorggroep in Bosch en Duin( een verpleeghuis en woonvorm voor jongeren met niet aangeboren hersenletsel en verzorgingshuizen in Bilthoven en Assen.

Motivatie

Bij mijn aantreden als raadslid nu 9 jaar geleden, heb ik een interview daarover gezegd dat bij deze vraag altijd het begrip 'dienstbaarheid' naar boven komt, dienstbaar aan de samenleving. Raadslid ben je voor de hele gemeente Ermelo en niet alleen voor je eigen ChristenUnie-achterban. Wel neem je je achtergrond mee. Ik ben lid van de gereformeerde kerk (vrijgemaakt) en met reden lid van de ChristenUnie.
Aandacht voor de mensen die het minder hebben in onze gemeente vind ik belangrijk. net zo als goed onderhoud van de schepping door aandacht te geven aan energiebesparing bij het bouwen van woningen en de aanschaf van duurzame materialen, gemeentelijke vervoersmiddelen, het stimuleren van het gebruik van de fiets door het aanleggen van fietspaden en fietsroutes in de gemeente Ermelo.

(Zet je in voor de stad waarin je woont, want de bloei van de stad is ook jouw bloei, Jeremia 29:7)

Verwachtingen

Blijf dicht bij je eigen bestuurlijke stijl. Dat betekent voor mij, gericht op samenwerking, integer besturen, onbaatzuchtig handelen en de ander uitnemender achten dan mijzelf; blijf transparant en houd aandacht voor de inwoners die van zorg en ondersteuning afhankelijk zijn."