Adriaan Versluis

Mijn naam is Adriaan Versluis uit het jaar 1967.

Ik kom uit een zendelingsnest. Mijn vrouw Hilda en ik hebben een zoon in Utrecht en een dochter in Den Haag. We zijn in de gezegende omstandigheden om "met volle teugen" te kunnen leven onder de zon. Na een weg- en waterbouw opleiding, dienstplicht in Seedorf bij een muziekkorps en een technische eerste baan ben ik in leidinggevende rollen terecht gekomen. Ik heb bij verschillende bedrijven en instanties gewerkt. Nu werk ik, voor mijn doen al een hele tijd, in de ambtelijke dienst van de boeiende gemeente Bunschoten. In kerkelijke gemeenten heb ik gediend in het jeugdwerk en in kerkraden. We maken deel uit van de kerkelijke gemeenschap die aan de Van Beekweg samenkomt. We zijn pleeggezin geweest en woonden en werkten ook vijf jaar in een gezinshuis. Nog meer? Bij ons thuis speelt de muziek een erg belangrijke rol, uitvoerend en op andere manieren. Verder ben ik gefascineerd door de luchtvaart. Ik verveel mij dus niet snel.

Het grootste deel van mijn leven heb ik in Ermelo gewoond, met mijn ouders en we zijn er getrouwd. Na een uitstapje van tien jaar kwamen we er ook graag weer terug. Want we voelen ons er op onze plaats. Waarom ik mij voor de ChristenUnie in Ermelo wil inzetten? Omdat ik, als christen onderweg en met de mij gegeven mogelijkheden, zoek naar wat mijn hand vindt om te doen. Ook in de samenleving. Ik voel mij thuis bij het vertrekpunt van de ChristenUnie. En van daar uit wil ik samen zoeken naar heilzame richtingen voor onze maatschappij. Strategisch en creatief bijdragen aan het vormen van overheden en het maken van christelijke politiek-maatschappelijke keuzes. En veel mensen daarin ontmoeten.