Vertrouwen, samen, duurzaam

Hiervoor kiest de ChristenUnie in Ermelo, want:

  • We stellen ons vertrouwen op God . Vanuit dat vertrouwen handelen wij en zetten wij ons in voor Ermelo. En we willen bijdragen aan het vertrouwen in de samenleving, met name tussen politiek en inwoners

  • Als mensen zijn wij aan elkaar gegeven, hoe verschillend we ook zijn. In Ermelo zien we naar elkaar om. Iedereen, van jong tot oud, verdient een waardig leven

  • Wij dragen zorg voor Gods schepping. Daarom maken we zorgvuldige keuzes als het gaat om milieu en natuur. De aarde blijft leefbaar voor de generaties na ons

Folkje Spoelstra, lijsttrekker

 

Speerpunten in het kort:

Wij zijn trots op onze mooie, groene, zorgzame gemeente, maar verandering en verbetering is nodig. Vooral op de volgende punten:

Samen met u

Wij vinden als ChristenUnie dat de gemeente bij het vormgeven en uitvoeren van projecten de betrokkenen actief moet erbij moet betrekken. De gemeente kan  gebiedscoördinatoren aanstellen, die eenvoudig bereikbaar zijn.

Woningen

In Ermelo zijn meer woningen nodig voor jongeren en mensen met een laag inkomen. Bij nieuwbouw projecten zullen wij inzetten op gasloos en energieneutraal bouwen. Als we een woning bouwen dan planten we ook een boom.

Toonaangevende fietsgemeente

Ermelo moet een toonaangevende fietsgemeente worden. Wij willen veilige fietsroutes voor scholieren, woon-werk verkeer en toeristen.

Grootschalige duurzame energieopwekking

Zo snel als mogelijk willen wij dit realiseren. Omwonenden en grondeigenaren moeten daarvan kunnen profiteren, bijvoorbeeld door coöperaties.

Trots op de natuur

Want die is bijzonder in de gemeente Ermelo. Wij willen de natuur beleefbaar houden door het onderhouden van fiets- en wandelpaden en de aanleg van insectvriendelijke ‘blije bermen’. In Ermelo is en blijft er ruimte voor het agrarische bedrijf. Boeren werken aan goed en gezond voedsel en zijn nauw verbonden met de schepping. Waar zij investeren in landschaps- en weidevogelbeheer ontvangen ze een passende vergoeding.

Mantelzorgers

Zij verdienen ondersteuning en moeten actief daarop worden gewezen.

Schuldenproblematiek

Wanneer mensen met schuldproblemen zich melden, moet er binnen twee weken hulp worden geboden.

Bedrijfsterreinen

Wij zien graag dat industrieterrein Veldzicht zich duurzaam ontwikkelt. Kerkdennen willen wij in de (verre) toekomst omvormen tot woonwijk.

Kosten sportaccommodaties

Wij willen de kosten van de sportaccommodaties omlaag brengen door te investeren in duurzame energievoorzieningen.

Bewegen

Goed voor iedereen! Naast het aanleggen van ommetjes willen wij ook de trimbaan herstellen.