Bestuursleden van de afdeling Ermelo

Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester en is gekozen door de ledenvergadering van de afdeling. Contact over de afdeling ChristenUnie Ermelo kan altijd, zie https://ermelo.christenunie.nl/contact

  • Sieds Elze Sennema (voorzitter)
    Sieds Elze Sennema (voorzitter)
  • Theo Hettema
    Theo Hettema