Nieuws

 1. Blije Bermen 2
  Dick Tillema Ronald van Veen v2
  Door Dick Tillema, Ronald van Veen op 30 april 2019 17:00

  ChristenUnie zaait eerste ‘Blije Bermen’

  Een jaar geleden heeft de ChristenUnie aandacht gevraagd voor de insectenstand in Ermelo met de motie Blije Bermen. In de hoop dat alle partijen mee wilden doen met het gemeentelijk beschikbaar stellen van bloemenzaad waar insecten blij van zouden worden. Helaas stemde alleen het CDA voor. Vervolgens heeft de ChristenUnie het nog eens geprobeerd door symbolisch aan elke politieke partij een zakje bloemenzaad te geven met de oproep daarmee aan de slag te gaan. Om zelf het goede voorbeeld te geven heeft de ChristenUnie op dinsdag 30 april een honingplantenmengsel ingezaaid langs bepaalde delen van het klompenpad van Horst en Telgt. Eén van de landeigenaren was bereid om een paar percelen beschikbaar te stellen.

  Lees verder

  Labels:

 2. onderwijs 624x270
  Jet Weigand
  Door Jet Weigand op 10 april 2019 22:52

  Nieuwbouw scholen in Ermelo

  In de commissie Samenleving en Maatschappij praten we op 17 april over  diverse bouwplannen van schollen binnen de gemeente Ermelo. Het gaat om de nieuwbouw van de Goede Herderschool, het Rietschanscollege en Driekansen (beide verbonden aan ’s Heerenloo / Groot Emaus). De gemeente is verplicht om te zorgen voor goede huisvesting van basisscholen, voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs. Daarvoor krijgen ze ook geld uit het Gemeentefonds. Drie scholen zijn nu aan vervanging toe en daarvoor moet krediet vrij gegeven worden. De gemeenteraad heeft daarvoor al bugetten vastgesteld bij de behandeling van de begroting.

  Lees verder
 3. PS 2019.JPG
  Folkje GR verk 2018
  Door Folkje Spoelstra op 23 maart 2019 20:04

  ChristenUnie grootste in Ermelo

  De ChristenUnie is in Ermelo als winnaar uit de bus gekomen bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten op 20 maart 2019.  De partij kreeg 17,4% van de stemmen en bleef daarmee CDA (16,7%) en Forum voor Democratie (13,4%) voor. Voor het eerst komt de ChristenUnie als grootste partij uit een verkiezing. Toch komt de groei niet geheel onverwachts. Ook bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 was de ChristenUnie de onbetwiste winnaar door als enige partij een zetel te winnen.

  Lees verder
 4. Fietsende kinderen.jpg
  Door ChristenUnie Ermelo op 21 maart 2019 11:40

  Provinciale Staten - Verkiezing 2019

  Bedankt voor jullie stem en vertrouwen! De grootste in Ermelo geworden. Niet het belangrijkst, wel een bemoediging. Vol enthousiasme gaan wij door om het goede te doen voor Ermelo en voor onze regio Veluwe, samen met ChristenUnie Gelderland

  Lees verder
 5. geld onder sociale woningen.jpg
  Dick Tillema
  Door Dick Tillema op 7 maart 2019 19:30

  50% goedkope woningen een stap dichterbij

  Al jaren komt de bouw van de goedkopere huizen in Ermelo maar niet van de grond. Vooral mensen met een beperkt budget, waaronder vooral jongeren en andere starters op de woningmarkt, moeten daardoor te lang wachten op een passende woning. Zo staat het ook in het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie in Ermelo: ‘er moeten meer woningen komen voor jongeren en mensen met lage inkomens’.

  Lees verder