Nieuws

Samen op weg naar de gemeenteraadsverkiezingen

Top 6donderdag 16 november 2017 00:14 op 15 november is tijdens de Algemene Ledenvergadering de kandidatenlijst en het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 vastgesteld. lees verder

Kerkdennen: Niet verleiden tot verkleuren, maar de noodzaak daartoe zien!

IMG_2209zaterdag 11 november 2017 08:26 Al meerdere malen heeft de ChristenUnie gesproken over verkleuring van Kerkdennen. De ChristenUnie heeft een aantal jaren geleden het voorstel genomen middels een amendement om in de structuurvisie vast te leggen dat er een ‘noodzaak’ is om te gaan verkleuren. lees verder

Begroting vastgesteld, met opdracht te komen tot beter groenonderhoud!

Snoeienvrijdag 10 november 2017 09:09 Tijdens de bespreking van begroting 2018 heeft de ChristenUnie Ermelo een voorstel ingediend om te komen tot verbetering van het groenonderhoud binnen onze gemeente. Dit voorstel werd met het CDA en Progressief Ermelo ingediend en werd unaniem door de raad aangenomen. lees verder

Begraafrechten blijven voorlopig op niveau 2017

IMG_2248vrijdag 10 november 2017 07:18 Tijdens de bespreking van belastingmaatregelen 2018 heeft de ChristenUnie Ermelo een voorstel ingediend met de SGP en het CDA om de kosten om de tarieven van 2017 te handhaven. Hierdoor blijven de kosten om iemand te begraven gelijk ten opzichte van dit jaar. Het college had voorgesteld de tarieven fors te verhogen. lees verder

2e Ermelose Natuurwerkdag succesvol verlopen

IMG_2855zaterdag 04 november 2017 14:00 Onder een blauwe lucht en stralende zon
(met op de achtergrond een prachtige Scheppingsboog) hebben ongeveer 30 personen meegeholpen aan het planten van eiken ten behoeve van de houtwal in het Leuvenumseveld, bij buurtschap Speuld. lees verder