Blog

 1. Ronald 20230601.jpg
  100 dagen foto.jpg
  Door Ronald van Veen op 1 juni 2023 om 12:00

  1 jaar wethouder

  Vaak wordt mij de vraag gesteld hoe ik mijn werk ervaar. Ik vind het mooi om dagelijks Ermelo te vertegenwoordigen, ons dorp en de buitengebieden waar ik zo van houd. Het ambassadeurschap vorm en inhoud geven vind ik mooi. Gidsen in onze natuurgebieden ben ik ook blijven doen. Omdat dat mij ook energie geeft. Het is niet alleen rozengeur en maneschijn, het is ook hard werken, vaak maak ik weken van 60 uur. Het wethouderschap is eigenlijk een 24/7 baan. Het doel voor het volgende jaar is het vinden van meer balans in mijn werk- en priveafspraken. Het laatste is er nu te veel bij ingeschoten en dat vind ik jammer.

  Lees verder

  Labels:

 2. Omgevingswet.jpg
  Iwan van den Broek2.jpg
  Door Iwan van den Broek op 3 mei 2023 om 13:00

  Samen kom je verder

  Naast dat ik tijdens Politieke Avonden aan tafels deelneem, zit ik ook regelmatig aan de keukentafel van initiatiefnemers of inwoners. Dan hebben we het voornamelijk over de samenwerking en hoe die verloopt. Op 1 januari 2024 gaat er een nieuwe wet in die hier meer nadruk op gaat leggen: de Omgevingswet. Hierin is een snellere doorloop op ruimtelijke ontwikkelingsprojecten vastgelegd.
  Lees verder

  Labels:

 3. Visueel.jpg
  Deure_Jos_vd 7 Kees Hofman.jpg
  Door Jos van der Deure, Kees Hofman op 15 februari 2023 om 21:15

  Windpark Horst & Telgt

  De ChristenUnie staat voor duurzaam en voor samenwerken.
  Sinds onze gemeenteraad in ruime meerderheid besloot om medewerking te verlenen aan het onderzoek naar het grootschalig opwekken van energie uit natuurlijke bronnen en besloot tot een Regionale Energie Strategie, zijn er diverse ontwikkelingen geweest. Er kwam initiatief vanuit de inwoners om samen met Prowind te onderzoeken of een windpark zou passen bij het Nuldernauw.
  We zullen ook de overstap naar duurzame energie moeten maken om er een eind komt aan de voorraad gas en daarbij komt dat we met z’n allen steeds meer energie gebruiken.

  Lees verder

  Labels: ,

 4. Liesbeth vierkant.jpg
  Liesbeth 4x3.jpg
  Door Liesbeth Urbach op 11 januari 2023 om 12:00

  Wat er toe doet

  Het jaar 2022 ligt achter ons, een jaar van wisselingen; een nieuwe raad, een nieuw college en zelfs een nieuwe burgemeester.

  Lees verder
 5. Samen in gesprek.png
  Iwan van den Broek2.jpg 7 Kees Hofman.jpg
  Door Iwan van den Broek, Kees Hofman op 25 november 2022 om 20:00

  Verlichting

  De ChristenUnie Ermelo heeft twee fractievertegenwoordigers, Iwan van den Broek en Kees Hofman. Zij geven je graag een indruk van hun bijdrage aan ons team.

  Lees verder
 6. Forgive.jpg
  Dick Tillema
  Door Dick Tillema op 12 oktober 2022 om 23:07

  Forgive en Forgiven

  Op mijn bureau staat een steen. Op de ene kant staat ‘forgive’ ingekerfd. Dat is de oproep om anderen te vergeven die mij iets aangedaan hebben. Op de andere kant ‘forgiven’ wat betekent dat mij vergeving geschonken wordt door een ander, maar bovenal door God.
  Lees verder
 7. 100 dagen foto.jpg
  100 dagen foto.jpg
  Door Ronald van Veen op 9 september 2022 om 20:00

  100 dagen wethouder

  Mijn eerste 100 dagen als wethouder zitten erop. Van veel kanten krijg ik de vraag ‘en hoe vind je het?’ De eerste 100 dagen is een soort van magische grens, net als de witte broodsweken, de eerste zes weken van een huwelijk.

  Lees verder
 8. Waaier 2.jpg
  Liesbeth 4x3.jpg
  Door Liesbeth Urbach op 6 juli 2022 om 20:00

  Kadernota

  In de voorbereiding op dit moment las ik de bijdrage van Folkje van vorig jaar, deze bijdrage begon met de woorden “Laten we steeds het goede blijven doen” woorden uit het Bijbelboek Galaten 6:9.

  Iedere fractievergadering starten we samen met een moment om stil te staan bij woorden die ons raken en waar we graag met elkaar vanuit onze christelijke waarden en normen bij stil staan. Zo kwam deze tekst ook nu regelmatig terug.  Wat is goed, wanneer doe je goed? Als richtlijn wordt dan geschreven:  Als je jezelf beter vindt dan een ander, houd je jezelf voor de gek.  Beoordeel alleen je eigen werk. En als je het goed gedaan hebt, mag je er tevreden over zijn. Daarom moeten we, wanneer we de kans hebben, voor iedereen goed zijn. 

  Lees verder
 9. Top 6 waaier.jpg
  Liesbeth 4x3.jpg 100 dagen foto.jpg
  Door Liesbeth Urbach, Ronald van Veen op 11 maart 2022 om 12:00

  Programma in een waaier

  De ChristenUnie Ermelo heeft de speerpunten gepubliceerd in een 'Waaier'. In eenvoudige en begrijpelijke tekst.

  Lees verder
 10. Windmolens
  Deure_Jos_vd
  Door Jos van der Deure op 1 februari 2022 om 12:00

  De ChristenUnie Ermelo kiest voor een realistische klimaataanpak.

  In de aanloop naar de Gemeenteraadsverkiezingen 2022 vraagt het Ermelo's Weekblad de Politieke Partijen te reageren op een stelling:
  Deze keer is de stelling: 'Geen nieuwe grootschalige windmolens en zonneparken in Ermelo'

  Lees verder