Fractie

De ChristenUnie heeft 3 van de 21 zetels in de gemeenteraad van Ermelo. De ChristenUnie Ermelo vergadert gemiddeld 2 keer per maand op maandagavond. Wilt u met ons in gesprek dan kunt u contactopnemen met de fractie via fractie@ermelo.christenunie.nl 

Liesbeth Urbach

E-mail: l.urbach@ermelo.nl 

Gemeenteraadslid 

 

Liesbeth 4x3

Dick Tillema

E-mail: d.tillema@ermelo.nl

Gemeenteraadslid   

Dick Tillema 2021

Jos van der Deure

E-mail: j.vanderdeure@ermelo.nl
Gemeenteraadslid  Jos van der Deure 2021

Fractievertegenwoordigers

Naast de 3 raadsleden van de ChristenUnie zijn er 2 fractievertegenwoordigers.
Ter ondersteuning van de raadsleden heeft de raad fractievertegenwoordigers aangesteld. Zij zijn niet als raadslid gekozen, maar staan wel op de kandidatenlijst van de betreffende partij. Deze fractievertegenwoordigers hebben zitting in werkgroepen van de raad en nemen deel aan de politieke tafels.

Iwan van den Broek

E-mail: i.vandenbroek@ermelo.nl

Fractievertegenwoordiger 

Iwan van den Broek 2021

Kees Hofman

E-mail: k.hofman@ermelo.nl

Fractievertegenwoordiger 

 

Kees 4x3