Fractie

De ChristenUnie bekleedt met 4 raadsleden 4 van de 21 zetels in de gemeenteraad van Ermelo. De ChristenUnie Ermelo vergadert gemiddeld 2 keer per maand op maandagavond. Wilt u in gesprek met onze raadsleden dan kunt u contactopnemen met de fractie via fractie@ermelo.christenunie.nl 

Folkje Spoelstra

Tuinfluiterstraat 89
3853 WD Ermelo
Telefoon: 0341562056
E-mail: f.spoelstra@ermelo.nl

Gemeenteraadslid
Fractievoorzitter

Ronald van Veen

Arianehof 44
3851 KV Ermelo
Telefoon: 0341842522
E-mail: r.vanveen@ermelo.nl
Gemeenteraadslid

Dick Tillema

Flammulalaan 2
3852 ZT Ermelo
Telefoon: 0341276151 of 0650463805
E-mail: d.tillema@ermelo.nl

Gemeenteraadslid

Jos van der Deure

Seringweg 71
3852 GR Ermelo
Telefoon: 0644550788
E-mail: j.vanderdeure@ermelo.nl
Gemeenteraadslid Foto van Bob Boersema

Fractievertegenwoordigers

Naast de 4 raadsleden van de ChristenUnie zijn er 2 fractievertegenwoordigers.
Ter ondersteuning van de raadsleden bij hun werkzaamheden heeft de raad fractievertegenwoordigers aangesteld. Zijn zijn niet als raadslid gekozen, maar staan wel op de kandidatenlijst van de betreffende partij. Deze fractievertegenwoordigers hebben zitting in diverse raadscommissies en werkgroepen van de raad en kunnen deelnemen aan de commissievergaderingen.

Stefan Fiddelaar

Retiefstraat 23
3851 AA Ermelo
Telefoon: 0613971048
E-mail: s.fiddelaar@ermelo.nl

Fractievertegenwoordiger 

Jet Weigand

Sperwerhof 14
3853 BV Ermelo
Telefoon: 0653449021

E-mail: j.weigand@ermelo.nl

Fractievertegenwoordiger