Verkiezingsprogramma

Voorwoord

Beste inwoner van Ermelo, 

In het jaar dat de gemeente Ermelo 50 jaar bestaat, zijn er ook gemeenteraadsverkiezingen. U mag als inwoner uw stem uitbrengen en daarmee Ermelo richting geven voor de toekomst. Onze gemeente staat bekend als gastvrij, groen en als een zorgdorp. Daarom hebben we dit nieuw programma ‘Thuis in Ermelo’ genoemd. We willen graag een gemeente blijven waar iedereen zich thuis voelt. In dit programma beschrijven we de punten die wij belangrijk vinden voor de komende jaren. We hopen dat u onze ambitie hierin terugleest. 

De punten uit dit programma zijn niet allemaal nieuw. Het herkenbare ChristenUnie geluid komt tot uiting omdat we werken aan een sterke en rechtvaardige samenleving waarin er voor iedereen plek is. Ook zijn veel van onze standpunten in de afgelopen jaren niet veranderd. Wel hebben we beschreven hoe we omgaan met actuele ontwikkelingen, zoals rond de thema’s klimaat, wonen en zorg.

We laten ons in ons werk leiden door ons geloof in God en we willen als Christenen vrede, liefde en hoop uitstralen voor onze gemeenschap. We hopen dat u door het lezen van ons programma een beeld krijgt van onze plannen voor de gemeente Ermelo. Het is onze wens en ons gebed dat we veel van deze punten mogen verwezenlijken in Ermelo.

“Stel, voor zover het in uw macht ligt, alles in het werk om met alle mensen in vrede te leven.”  - Romeinen 12:18 

 Sieds Elze Sennema, Voorzitter ChristenUnie Ermelo