Jos van der Deure

Heb uw God lief, met heel uw hart en ziel en verstand en heb uw naaste net zo lief als uzelf” (Mattheüs 22: 37)

Ieder mens zien als een uniek schepsel van God met zijn mogelijkheden, gaven en kwaliteiten, maar ook met zijn beperkingen, is het uitgangspunt bij Jos. Hij zoekt voortdurend naar mogelijkheden om iedereen een volwaardige plek in de samenleving te laten innemen. Die zorg voor elkaar maakt Ermelo tot een unieke gemeente op de Veluwe.

Jos van der Deure is raadslid vanaf 2018. Als trainer Samen Dementie Vriendelijk bij Alzheimer Nederland draagt Jos zijn kennis over bij veel gemeenten en organisaties.

Hij is getrouwd en heeft 6 kinderen en is inmiddels 8 keer opa. Hij heeft ruim 40 jaar gewerkt in de gezondheidszorg.