Een flinke klus

Geld Josh Appel.jpg
Dick Tillema
Door Dick Tillema op 26 september 2020 om 20:00

Een flinke klus

Net voor de zomervakantie is de Kadernota 2021 behandeld. Een belangrijk stuk over de nabije toekomst. Alle partijen voelden wel dat er iets moest gebeuren rond de financiële situatie in ons dorp die de afgelopen jaren in ras tempo achteruit is gegaan. Vanuit de ChristenUnie hebben we de afgelopen jaren al diverse keren vraagtekens gezet bij de gevolgde koers, maar steeds stuitten onze voorstellen op een ‘nee’ van de coalitie. De coalitie wilde eerst de uitkomsten van het Maatschappelijk Raadsprogramma en de Kerntakendiscussie afwachten en daarna pas besluiten over de financiën. Ondertussen kwam het financieel gat per eind 2023 steeds meer in zicht als een stootblok op de financiële rails van de gemeente en hebben we samen moeten constateren dat de Kerntakendiscussie tot nu toe niet heeft gebracht wat we er van gehoopt hadden.

Inmiddels wordt de urgentie gelukkig ook bij de coalitie gevoeld. Rond de Kadernota werd de regierol van de ChristenUnie in het adresseren van een aantal veranderingen van alle kanten gewaardeerd. Echter, die uitkomsten zijn nog niet voldoende om alle tekorten weg te werken. Daar is meer voor nodig. De ChristenUnie noemde rond de Kadernota onder andere het nieuwe zwembad omdat in de zomervakantie belangrijke besluiten rond dat zwembad zouden worden genomen. Geen van de partijen durfde het aan om hierin te bewegen. En dus is de besluitvorming rond het zwembad een feit en kunnen we als Raad alleen nog praten over marginale bijstellingen in de uitvoering. Daarmee lossen we wellicht de tekorten voor nu op, maar daarna?

Want er speelt nog een ander probleem dat al wel aan de orde is geweest, maar nog niet op cijfers is gezet. En dat is het Integrale Huisvesting Plan voor het onderwijs in Ermelo. De onderwijsgebouwen zeg maar. De meeste scholen in Ermelo vragen de komende jaren forse investeringen, te beginnen bij Klokbeker en Groevenbeek. Daar zullen we de nodige miljoenen voor op tafel moeten leggen. Maar hoeveel en wanneer? De wethouder heeft toegezegd dat hij daar dit najaar antwoord op gaat geven. Wij hadden liever gezien dat die cijfers in de Kadernota 2021 en in de Programma Begroting 2021-2024 waren verwerkt. Nu dat niet is gebeurd weten we dus niet precies hoe die kosten de komende jaren gaan uitpakken.

Zoals gezegd, de urgentie wordt nu wel gevoeld. We gaan heroverwegingsbesprekingen in en die moeten voor het eind van het jaar afgerond zijn. En dat mag ook wel. Je kunt sommige investeringen wat naar achter schuiven. Of om in de metafoor te blijven: je kunt het stootblok wat naar achter verplaatsen op de rails. Maar we zullen er toch in gezamenlijkheid aan moeten werken om dat stootblok van de rails te halen. En dus dringen we er bij de wethouder op aan alle cijfers op tafel te leggen, ook rond de onderwijshuisvesting, de extra corona uitgaven en de mogelijkheden die we nog hebben rond het zwembad. Dat hebben we als ChristenUnie gedaan door er deze week mondelinge en schriftelijke vragen over te stellen. En dat gaan we nog doen met onze bijdrage in de heroverwegingsbesprekingen.

We zullen voor eind 2020 belangrijke en wellicht pijnlijke keuzes moeten maken zodat we voor nu en voor de komende jaren uit de rode cijfers komen.
[Foto Josh Appel]

Deel dit bericht

Labels: