500 Vluchtelingenkinderen

Moria_01.jpg
Jet Weigand
Door Jet Weigand op 29 oktober 2020 om 20:00

500 Vluchtelingenkinderen

Het is maar een druppel op de gloeiende plaat! Hoe vaak heb ik dat niet gehoord in de afgelopen tijd als er gediscussieerd werd over de bijdrage van Nederlandse gemeenten aan het probleem van de vluchtelingenkinderen in Griekenland.
Iedereen is het er wel over eens dat de omstandigheden in de vluchtelingenkampen van Griekenland mensonterend zijn. Iedereen is het er wel over eens dat je dat vooral alleenstaande kinderen niet kunt aandoen. En iedereen is het er wel over eens dat de beste oplossing zou zijn dat mensen dicht bij huis kunnen worden opgevangen of nog liever: dat ze niet hoeven te vluchten. Maar dat is nu eenmaal niet het geval.

 

Ooit moesten mijn voorvaderen vluchten uit Frankrijk. Zij behoorden tot de groep Hugenoten die in de 17e eeuw vanwege hun protestantse geloof werden vervolgd in Frankrijk. 70.000 van hen, waaronder dus mijn voorvaders, belandden in Nederland. Het lijkt in onze ogen dan misschien te gaan om een groep mensen met eenzelfde protestantse cultuur als de Nederlandse, in de 17e eeuw lag dat beslist heel anders. De verschillen waren voor die tijd enorm groot. En 70.000 is toch wel een enorm aantal! Ik ben blij dat zij destijds hier onderdak mochten vinden.

Ook nu hebben we te doen met een groep mensen die vreemd lijken in onze ogen. En tegelijkertijd hebben we te doen met een schrijnende realiteit die op dit moment bijna geheel op het bordje van Griekenland ligt. De Grieken hebben de overige landen van de Europese Unie gevraagd om te helpen. Duitsland, Luxemburg, Frankrijk, Portugal, Ierland, Finland, Kroatië, Litouwen, België, Noorwegen en Bulgarije nemen al veel kinderen op. Als rijke Nederlandse samenleving kunnen we toch niet achterblijven!

De Stichting Vluchteling, VluchtelingenWerk en Defence for Children hebben daarom een oproep gedaan aan Nederland om 500 minderjarige asielzoekers die in Griekse kampen zitten, op te nemen. Deze oproep werd breed ondersteund door kopstukken uit verschillende partijen, waaronder de VVD, de PvdA, D66, het CDA en natuurlijk de ChristenUnie.

Nee, als gemeente Ermelo kunnen we niet alle ellende van de wereld op onze schouders nemen, maar we kunnen wel iets doen. Je zult maar die ene druppel zijn. Dan hoop je toch op veel meer druppels? Want samen kunt je een zee vormen! Dat bied op zijn minst enige verlichting. Nee, helaas niet voor iedereen, maar toch op zijn minst voor meer kinderen hoop op een betere toekomst dan nu het geval is.

Inmiddels zijn er al meer dan 167 gemeenten in Nederland die kenbaar hebben gemaakt een aantal vluchtelingenkinderen op te willen nemen. Daaruit blijkt dat het lokale draagvlak voor een besluit dat de landelijke overheid kan nemen, enorm groot is. Het opnemen van vluchtelingenkinderen is uiteindelijk een lokale zaak.

Afgelopen donderdag heeft de ChristenUnie samen met het CDA en Progressief Ermelo daarom een motie ingediend om aan te sluiten bij de welwillende gemeenten. We hebben het college gevraag om aan onze regering te laten weten dat financiële hulp aan Griekenland voor een menswaardige opvang van vluchtelingen prima is, maar dat dit niet volstaat gezien de ernst van de situatie in de Griekse vluchtelingenkampen. Dat we toch, ondanks eerdere afwijzing van onze regering, willen aandringen op het opvangen van 500 vluchtelingenkinderen in Nederlandse gemeenten. De Stichting Vluchteling, VluchtelingenWerk en Defence for Children kunnen helpen om dit ook praktisch te realiseren. En we hebben het college ook gevraagd om in regioverband aan Zeewolde te vragen hetzelfde te doen. Harderwijk heeft inmiddels al aangegeven ook te willen behoren bij de coalitie van welwillende gemeenten.

Deze motie is tot onze grote blijdschap met grote meerderheid van 15 stemmen voor en 6 stemmen tegen aangenomen.

Deel dit bericht