Bijbel en Grondwet als fundament

Wandtekst.jpg
Deure_Jos_vd
Door Jos van der Deure op 12 november 2020 om 20:00

Bijbel en Grondwet als fundament

In de raadszaal van ons gemeentehuis is een bijbeltekst aangebracht: “De overheid is Gods dienares, u ten goede” (Romeinen 13:4). Na de renovatie van het gemeentehuis krijgen we een raadszaal op de 1e etage van het gebouw. Deze nieuwe ruimte zal ook gebruikt gaan worden als trouwzaal. Het wordt dus een multifunctionele ruimte.
Als ChristenUnie wilden we graag dat de wandtekst weer terug zou komen in de nieuwe raadszaal. Maar dit stuitte, met name omdat de raadszaal ook trouwzaal gaat worden, op bezwaren bij andere partijen. Er zijn ook inwoners van Ermelo die de Bijbel niet zien als de basis voor hun leven. Er was daarnaast ook de behoefte om te wijzen op artikel 1 van de Grondwet: "Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook niet is toegestaan".

Na overleg met andere partijen werd besloten om te komen met een voorstel om zowel de Bijbeltekst uit Romeinen als artikel 1 van de Grondwet zichtbaar te maken in de nabijheid van de raads- en trouwzaal.
Bij de behandeling van dit voorstel mocht ik het woord voeren en deed dat met de volgende woorden.

De fractie van de ChristenUnie vindt het belangrijk dat de wandtekst die in de oude raadzaal was aangebracht, ook een plek krijgt na de renovatie van het gemeentehuis. Dit hebben we ook in de werkgroep raadszaal steeds naar voren gebracht.
De tekst uit Romeinen 13:4 geeft overduidelijk aan wat onze opdracht is als raad: “De overheid is Gods dienares, u ten goede”.
De bijbel is voor ons als ChristenUnie het fundament voor ons dagelijks leven en daarmee ook voor ons handelen binnen de gemeenteraad.
Naast deze bestaande wandtekst komt er nu ook een visualisatie van artikel 1 van de grondwet. Ik las vandaag dat wel wordt gezegd dat de bijbel ook de basis is voor onze grondwet. De grondwet wordt beschreven als het fundament van onze rechtstaat.
Het is mooi om zo ook zichtbaar te maken dat deze twee fundamenten bijbel en grondwet, de basis zijn voor ons handelen in de politiek.

De motie werd unaniem aangenomen.