Bijstandsfraude? Landelijke en plaatselijke politiek gaan samen op.

Bankbiljetten
Deure_Jos_vd
Door Jos van der Deure op 8 januari 2021 om 18:00

Bijstandsfraude? Landelijke en plaatselijke politiek gaan samen op.

Vandaag – 8 januari – heeft de Tweede Kamer fractie van de ChristenUnie een initiatief wetsvoorstel ingediend om te realiseren dat er een einde komt aan de verplichte boete in de bijstand.
Eppo Bruins, Tweede Kamerlid en inwoner van Ermelo schreef daarover deze blog: Blog Eppo Bruins
Landelijke zijn er nu twee schrijnende situaties bekend waarbij de letter van de wet zorgt voor bijzonder ongewenste maatregelen. De fractie van de ChristenUnie Ermelo hoopt dat dit in onze gemeente niet speelt, maar wil daar graag duidelijkheid over hebben.

Daarom heeft raadslid Jos van der Deure namens de fractie de volgende schriftelijke vragen naar het college gestuurd.

Ermelo, 8 januari 2021

Schriftelijke vragen over verplichte boete in de bijstand

Geacht college,

Onlangs hebben we in de media tweemaal kunnen lezen over een schrijnende situatie waarbij een gemeente overgaat tot het nemen van maatregelen omdat een inwoner die een bijstandsuitkering ontvangt de inlichtingenplicht heeft geschonden. De maatregelen bestonden uit het opleggen van een boete of het korten op de uitkering.
In de gemeente Wijdemeren moet een inwoner € 7000,- terugbetalen omdat haar moeder af en toe boodschappen voor haar deed en in Waalwijk wordt iemand gekort op haar uitkering omdat ze af en toe mee-eet bij haar moeder waarvoor ze zorgt.
De Tweede Kamer fractie van de Christen heeft vandaag – vrijdag 8 januari - een initiatief wetsvoorstel ingediend om een einde te maken aan de verplichte boete in de bijstand. ChristenUnie tweede kamerlid Eppo Bruins twitterde: "Barmhartigheid en menselijke maat moeten terug in onze wetgeving".

Vraag 1
Zijn er binnen de gemeente Ermelo ook dergelijke situaties aanwezig, waarbij inwoners worden gekort op hun uitkering of te maken krijgen met een boete omdat men niet heeft voldaan aan de inlichtingenplicht?
Vraag 2
Wat is het standpunt van het college in dezen. Handhaven en maatregelen nemen volgens de letter van wet of het toepassen van ‘barmhartigheid en de menselijke maat”.

Met vriendelijke groet, Jos van der Deure

Photo by Markus Spiske on Unsplash