ChistenUnie Ermelo pleit voor Zelfwoonplicht

zelfwoonplicht.jpg
Jet Weigand Ronald van Veen v2
Door Jet Weigand, Ronald van Veen op 1 december 2021 om 20:00

ChistenUnie Ermelo pleit voor Zelfwoonplicht

Ronald van Veen: In Ermelo moeten we iets doen aan woningen voor starters! Nou dat kan ook! Wil je niet dat goedkope woningen door beleggers worden opgekocht? Stel dan een zelfwoonplicht in. Goed dat mijn collega Jet Weigand-Timmer hier vragen over stelt. Helaas zien wij nu ook in Ermelo dat er beleggers gestimuleerd worden huizen op te kopen, zie het recent aangeboden huis aan de Oude Telgterweg. Heel jammer voorbeeld! En daarom stelt de ChristenUnie Ermelo hier gericht vragen over.

Ermelo, 29 november 2021 
 
Schriftelijke vragen zelfbewoningsplicht en/of opkoopbescherming
Geacht college,
Uit de pers hebben we vernomen dat de persvoorlichter van Gemeente Ermelo aangeeft “dat de gemeente nog niet bezig is met een eventuele zelfbewoningsplicht en/of opkoopbescherming, aangezien er volgens de gemeente geen signalen zijn dat nieuwbouwwoningen op grote schaal worden opgekocht om te verhuren” (ermelovannu.nl). 
De fractie van de ChristenUnie maakt zich toch grote zorgen over de ontwikkeling in deze richting op de woningmarkt in Ermelo. Deze ontwikkeling blijkt mede te worden veroorzaakt doordat in nabijgelegen gemeenten de zelfbewoningsplicht wel is of wordt ingevoerd. Ons is gebleken dat goedkope appartementen nu ook in Ermelo bewust op de markt worden gezet als beleggingsobject. Als voorbeeld: https://www.funda.nl/koop/ermelo/appartement-42538097-oude-telgterweg-127-8/  
Wij hebben daarom de volgende vragen.
Vraag 1
Is het college met ons van mening dat de verkoop van goedkope woningen als beleggingsobject in Ermelo moet worden tegengegaan?
Vraag 2
Welke acties gaat de gemeente inzetten om woningen niet als beleggingsobject in de markt te zetten?
Vraag 3
Welke mogelijkheden ziet het college om een zelfbewoningsplicht voor goedkope woningen in Ermelo in te voeren?
Met vriendelijke groet, 
  
Jet Weigand-Timmer
Fractievertegenwoordiger ChristenUnie Ermelo  

Photo by Tierra Mallorca on Unsplash

Deel dit bericht