De ChristenUnie Ermelo kiest voor een realistische klimaataanpak.

Windmolens
Deure_Jos_vd
Door Jos van der Deure op 1 februari 2022 om 12:00

De ChristenUnie Ermelo kiest voor een realistische klimaataanpak.

In de aanloop naar de Gemeenteraadsverkiezingen 2022 vraagt het Ermelo's Weekblad de Politieke Partijen te reageren op een stelling:
Deze keer is de stelling: 'Geen nieuwe grootschalige windmolens en zonneparken in Ermelo'

Er zijn landelijke doelstellingen voor klimaatbeleid en ook aardgasvrij zijn in 2050. Daarom zetten we in op andere vormen van energie zoals wind- en zonne-energie. Ermelo wil al eerder resultaat: in 2030 energieneutraal en in 2035 klimaatneutraal. We hebben dus een forse opgave te gaan.

Als ChristenUnie Ermelo willen wij voor een realistische klimaataanpak kiezen. Naast duurzaam opwekken van energie vinden we ook isoleren belangrijk.

Bij alle initiatieven zullen wij zeker ook in Regionaal verband moeten kijken naar de mogelijkheden die er op de NoordWest Veluwe zijn en daarom vinden wij de samenwerking tussen de verschillen energiecoöperaties heel belangrijk. De eerlijke verdeling van lasten en lusten voor de verschillende gemeenten is ook een punt van aandacht en we moeten ons daarbij niet laten leiden door het NIMBY-effect (geen initiatieven in onze gemeente), maar eerlijk samen als gemeenten, deskundigen en zeker ook de inwoners bijdragen aan het behalen van de energiedoelstellingen.

Als wind- en zonneparken worden ontwikkeld vinden we het belangrijk dat direct omwonenden niet alleen de lasten krijgen, maar ook kunnen profiteren van de lusten. De participatie van direct omwonenden in de plannen vinden wij dan ook erg belangrijk.

Wel is de ChristenUnie positief kritisch als het gaat om de aanleg van nieuwe zonne- en windparken. We vinden het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met onze leefomgeving. Daarom willen we dat eerst de mogelijkheden van het opwekken van zonne-energie op daken en gevels wordt benut.