100 dagen wethouder

100 dagen foto.jpg
100 dagen foto.jpg
Door Ronald van Veen op 9 september 2022 om 20:00

100 dagen wethouder

het ambassadeurschap voor onze gemeente Ermelo

Mijn eerste 100 dagen als wethouder zitten erop. Van veel kanten krijg ik de vraag ‘en hoe vind je het?’ De eerste 100 dagen is een soort van magische grens, net als de witte broodsweken, de eerste zes weken van een huwelijk.

En hoe vind ik het dan?
Ik neem jullie graag mee in mijn ervaring. Op dit moment lees ik in mijn vrije tijd een boek, de Fontein. Uiteraard te koop (en gekocht) bij de lokale boekhandel. De schrijfster, Els van Steijn, triggerde me gelijk in haar inleiding met een verhaal over een jongen, zijn vader en een ezel die drie dagen op pad gaan. De vader en de zoon zitten afwisselend op de ezel. De mensen om hen heen hebben allemaal een mening over de manier waarop zij de reis gaan maken.

In mijn werk als wethouder is dat net zo. Iedereen heeft wel een mening over wat ik doe, wat ik niet doe. Over elk besluit dat wij als college van burgermeester en wethouders nemen worden veel one-liners geschreven op de media. Wat voorbeelden: Zetten we de fontein op het Raadshuisplein uit in de droogteperiode tijdens de hittegolf, dan is dat zielig voor de kinderen die er doorgaans spelen. Zetten we de fontein niet uit, zijn we slecht bezig voor de natuur. Richten we een weg wel of niet tijdelijk in met 30 km borden. Zo is van ieder onderwerp al snel wat te vinden.

Cru gezegd: het maakt dus niet uit wat ik doe of wat wij beslissen, van commentaar worden wij gratis voorzien! In het boek de Fontein geeft de schrijfster daarvoor de oplossing. Leef vanuit je eigen waarden en bezieling. En dat probeer ik te doen. Ik zie mijn werk ook echt als een roeping. In Jeremia 29 word ik immers aangespoord mij in te zetten voor de plaats waar ik woon en leef. Vrij vertaald staat er: ‘zet je in voor de bloei van je woonplaats, haar bloei is ook jouw bloei’. Zo lang ik dicht bij deze roeping en mijn waarden leef, kom ik het beste tot bloei. Ik heb vier waarden aan de hand waarvan ik mijn eerste 100 dagen beschrijf.

Waarde 1: Lokaal
Ik hou van Ermelo! Toen ik nog niet politiek actief was, was ik al bezig met het mooie van Ermelo te benoemen. Dat hoorde ik recent van een oud klasgenoot van mij die nu bij de gemeente Ermelo werkt. Dan hebben we het echt over meer dan 20 jaar geleden, want in 2001 studeerde ik met haar af en was ik nog niet politiek actief, dat werd ik pas in 2006. Ondanks dat ik het ambassadeurschap voor onze gemeente dus al jaren uitoefen, is het werk van een wethouder wel even van een ander kaliber. Lokaal, betekent nu dat ik onze Ermelose belangen ‘hogerop’ mag vertegenwoordigen. Ik ben dan ook veel in de regio. De Noord Veluwse gemeenten (Putten, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Elburg, Oldebroek en Hattem) werken op heel veel thema’s samen. Op het vlak recreatie en toerisme vertegenwoordig ik al deze gemeenten. Ook op het gebied van verkeer en vervoer, de woonagenda, bedrijvigheid, aanpak stikstof en duurzaamheid werken we regionaal samen. In mijn werk als wethouder ligt het lokale belang dus vaak buiten de Ermelose gemeentegrens! Dat was wel even schakelen. Maar het is nog steeds het Ermelo waar ik voor sta. Lokaal doe ik nog steeds mijn boodschappen en ben ik nog steeds gids op ons landgoed Staverden. Recent op ‘open monumentendag’ gaf ik bijvoorbeeld nog rondleidingen in ons natuurgebied de Leemputten. Dus ook op Ermelo’s grondgebied zal ik ambassadeur blijven!

Waarde 2: Samen
Met drie collega’s, de burgemeester en de twee andere wethouders zetten wij samen de schouders onder de opgaven die er voor Ermelo liggen. Verder werk ik nauw samen met een grote groep ambtenaren. Zij zijn mijn ogen in het werkveld. Ik kan niet alles alleen. In de afgelopen maanden heb ik gemerkt dat inwoners mij snel weten te vinden en dat is fijn, die verbinding met de samenleving. Maar alle vraagstukken zelf inhoudelijk beantwoorden lukt niet, ik heb niet alle expertise in huis. Het kan dus zijn dat een ambtenaar namens mij contact legt. Zo werken we echt samen. En niet te vergeten onze inwoners, ook daar werk ik mee samen. De Omgevingswet die er aankomt praat veelvuldig over participatie. Gelukkig werken we in Ermelo al een aantal jaren in de geest van die wet. Dat betekent dat inwoners meepraten bij planvorming, meedenken en soms meebeslissen. Wat ik concreet heb aangepakt is het verbeteren van de communicatieparagraaf bij beleidsstukken. We houden nu goed bij met wie wanneer gesproken is en wat de opbrengst van die gesprekken en bijeenkomsten zijn. In het spreekuur dat ik maandelijks heb spreek ik inwoners om hun verhaal te horen, en samen te zoeken naar oplossingen. Samen is dus op elk niveau in mijn werk aanwezig.

Waarde 3: Groen
Dat ik van onze natuur houd is geen geheim meer. Velen van jullie weten dat ik natuurfotograaf ben en dat mijn Instagramaccount er vol mee staat. In mijn vrije tijd loop ik dan de meeste van de 10.000 stappen, die ik dagelijks zet, in onze mooie natuurgebieden. Deze natuur staat onder druk en daar merken we de afgelopen jaren steeds meer van. Droogte, stikstof, groen of agrarisch gebied dat moet wijken voor woningbouw. Onze natuur en leefruimte is van belangrijke waarde om de aarde door te kunnen geven aan de volgende generaties na ons. In alle plannen maken we zorgvuldige afweging. We leggen het duidelijk uit als groen moet wijken voor iets anders en compenseren dat ook. In onze beleidsstukken laat ik dat ook expliciet opnemen. Met de Veluwe hebben we een uniek gebied, en op zoveel gebieden mag ik deze mooie Veluwe vertegenwoordigen. Naast de kleur groen is er ook het blauwe, ons strand Horst. De verbinding tussen het groen en het blauw wil ik de komende jaren echt gaan versterken. Dat is mijn ambitie.  

Waarde 4: Nieuwsgierigheid
Deze waarde helpt mij het meeste in mijn vak. Ik wil graag snappen waar ik mee bezig ben. En begrijpen waarom de dingen nou lopen, zoals ze lopen. En daar dan uitleg over geven. Daar kan ik ook echt het verschil maken. We leggen uit wat we doen en wat we niet doen. Een nieuwsgierige houding heb je in dit vak zeker nodig.

Trots
Met deze vier waarden zet ik mij in voor een dorp waar ik trots op ben. En ik hoop dat iedere inwoner die trots voelt en uitdraagt. Hier kom ik dus elke dag mijn bed voor uit: om dit mooi stukje van deze wereld, ons Ermelo, goed op de kaart te zetten: de toeristische kaart, de planologische kaart en de natuurlijke duurzame kaart. Doe je mee om het mooie van Ermelo te behouden en uit te dragen?

Deel dit bericht

Labels: , ,