Windpark Horst & Telgt

Visueel.jpg
Deure_Jos_vd 7 Kees Hofman.jpg
Door Jos van der Deure, Kees Hofman op 15 februari 2023 om 21:15

Windpark Horst & Telgt

De ChristenUnie staat voor duurzaam en voor samenwerken.
Sinds onze gemeenteraad in ruime meerderheid besloot om medewerking te verlenen aan het onderzoek naar het grootschalig opwekken van energie uit natuurlijke bronnen en besloot tot een Regionale Energie Strategie, zijn er diverse ontwikkelingen geweest. Er kwam initiatief vanuit de inwoners om samen met Prowind te onderzoeken of een windpark zou passen bij het Nuldernauw.
We zullen ook de overstap naar duurzame energie moeten maken om er een eind komt aan de voorraad gas en daarbij komt dat we met z’n allen steeds meer energie gebruiken.

De ChristenUnie waardeert het meedenken van velen uit ons dorp, denk aan Veluwe Energie, de Jongerenraad, Natuur- en Milieuplatform, de buurtvereniging en vele inwoners. Op de informatieavonden, bij de klankbordgroep, uit zienswijzen en via insprekers wordt duidelijk wie er mogelijk overlast gaan ervaren, op welke manier en hoeveel.

Het gaat er volgens de ChristenUnie niet meer om OF de windmolens er komen, maar over HOE ze er komen. Wij letten op goede voorwaarden en een beperking van de mogelijke  overlast door slagschaduw en geluid. Dat is momenteel aan de orde. Waar omwonenden lasten gaan dragen, moeten ze ook kunnen delen in de lusten van de windmolens. Dat is onze input voor het advies dat de gemeenteraad woensdagavond kan uitbrengen.

Labels: ,