Reactie ChristenUnie naar aanleiding van berichten over coalitievorming in Ermelo

benoemingzaterdag 24 maart 2018 12:41

Op verschillende media is te lezen dat BurgerBelangen Ermelo, Progressief Ermelo, VVD en SGP in gesprek zijn gegaan om gezamenlijk een nieuwe coalitie te vormen. Samen vertegenwoordigen deze partijen een krappe meerderheid van 11 zetels in de gemeenteraad.

Doorgaans neemt de grootste partij het initiatief om coalitiebesprekingen te openen om te kijken hoe er een meerderheid van de gemeenteraad vertegenwoordigd kan worden in het college van B&W. Uit respect voor de kiezer had deze route gevolgd moeten worden.

De genoemde partijen hebben ervoor gekozen om niet het gesprek met CDA af te wachten en zijn ook niet met ChristenUnie in gesprek geweest. Daags na de verkiezingen zijn de partijen al bij elkaar gekomen om een blok te vormen tegen het CDA en de ChristenUnie, wat uitmondde in een persconferentie vrijdagmiddag.

In de campagnes stelden alle partijen vernieuwde samenwerkingsvormen voor, maar deze  ongebruikelijke werkwijze is in onze visie juist niet wat Ermelo nodig heeft.

ChristenUnie Ermelo blijft beschikbaar om met collega-partijen in gesprek te gaan op basis van de opgestelde programma’s. In het besef dat er op het gebied van communicatie, transparantie en dialoog in de gemeenteraad zeker ruimte voor verbetering mogelijk is, zoals eerder verwoord door lijsttrekker Folkje Spoelstra.

Toekomst

Verjonging en vernieuwing heeft de ChristenUnie intern al vorig jaar ingezet, maar ook zal de partij op basis van kennis en ervaring zich constructief blijven inzetten voor een goede samenwerking in Ermelo, vanuit welke positie dan ook. Omdat onze kiezer dat verdient.  Gert-Jan Segers deed eerder deze week de uitspraak: ‘het is hard werken om in de politiek vertrouwen te behouden’. Die uitspraak is typerend voor de huidige situatie.

« Terug

Reacties op 'Reactie ChristenUnie naar aanleiding van berichten over coalitievorming in Ermelo'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.