CPO in Vogelvlucht een stapje verder

foto gebied CPO onderzoek.jpg
Ronald van Veen v2
Door Ronald van Veen op 7 november 2018 16:41

CPO in Vogelvlucht een stapje verder

De ChristenUnie heeft in haar programma opgenomen dat de lokale overheid met een toekomstgericht woningbeleid de woningmarkt stimuleert, zodat starters een steuntje in de rug krijgen, er voldoende passende huurwoningen zijn en er ruimte is voor particuliere (nieuw)bouw, zoals het CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap).

Afgelopen donderdag stemde de gemeenteraad over het locatieonderzoek van CPO ‘In Vogelvlucht’. De beoogde locatie (aan het Rodeschuurderwegje in het buitengebied van Horst en Telgt) kan bebouwd worden als er voldaan wordt aan het functieveranderingsbeleid en als het woningbouwprogramma passend is voor de gemeente Ermelo.

De gemeenteraad stemde unaniem vóór een locatieonderzoek en om de planologische procedures te gaan vormgeven. Wel gaf de ChristenUnie Ermelo een stemverklaring af. Raadslid Ronald van Veen: “Het kan wat ons betreft niet zo zijn dat het om een voorkeursbehandeling gaat. De locatie moet goed onderzocht worden en aan het beleid getoetst worden.” Verder wil de ChristenUnie ook criteria voor het toewijzen van CPO-plannen.

Het college heeft toegezegd de locatie goed te onderzoeken, het woningbouwprogramma te toetsen en bij afwijking de raad te informeren. En komt daarmee de wensen van de ChristenUnie tegemoet.

Deel dit bericht

Labels: ,