Berichten geschreven door Kees Hofman

 1. Visueel.jpg
  7 Kees Hofman.jpg Deure_Jos_vd
  Door Kees Hofman, Jos van der Deure op 15 februari 2023

  Windpark Horst & Telgt

  De ChristenUnie staat voor duurzaam en voor samenwerken.
  Sinds onze gemeenteraad in ruime meerderheid besloot om medewerking te verlenen aan het onderzoek naar het grootschalig opwekken van energie uit natuurlijke bronnen en besloot tot een Regionale Energie Strategie, zijn er diverse ontwikkelingen geweest. Er kwam initiatief vanuit de inwoners om samen met Prowind te onderzoeken of een windpark zou passen bij het Nuldernauw.
  We zullen ook de overstap naar duurzame energie moeten maken om er een eind komt aan de voorraad gas en daarbij komt dat we met z’n allen steeds meer energie gebruiken.

  Lees verder

  Labels: ,

 2. Samen in gesprek.png
  Iwan van den Broek2.jpg 7 Kees Hofman.jpg
  Door Iwan van den Broek, Kees Hofman op 25 november 2022

  Verlichting

  De ChristenUnie Ermelo heeft twee fractievertegenwoordigers, Iwan van den Broek en Kees Hofman. Zij geven je graag een indruk van hun bijdrage aan ons team.

  Lees verder