Berichten geschreven door Dick Tillema

 1. Forgive.jpg
  Dick Tillema
  Door Dick Tillema op 12 oktober 2022

  Forgive en Forgiven

  Op mijn bureau staat een steen. Op de ene kant staat ‘forgive’ ingekerfd. Dat is de oproep om anderen te vergeven die mij iets aangedaan hebben. Op de andere kant ‘forgiven’ wat betekent dat mij vergeving geschonken wordt door een ander, maar bovenal door God.
  Lees verder
 2. Omgevingsvisie Ermelo afb.jpg
  Dick Tillema 100 dagen foto.jpg
  Door Dick Tillema, Ronald van Veen op 28 januari 2022

  De toekomst van Ermelo

  De gemeenteraad heeft de omgevingsvisie vastgesteld. Een prachtig document over hoe we de toekomst van Ermelo zien. En dan gaat het niet alleen om de ruimtelijke indeling van gebouwen, wegen en groen, maar ook om ons leefklimaat. Hoe dragen we ons fantastische dorp goed de toekomst in? De ChristenUnie is heel tevreden met het document zoals dat door de ambtelijke organisatie is opgesteld, maar voelde toch behoefte om dat document op een paar belangrijke punten aan te passen.

  Lees verder
 3. Vertrouwen samen duurzaam.jpg
  Dick Tillema
  Door Dick Tillema op 11 november 2021

  Meer vertrouwen

  Iets dat me de laatste tijd bezighoudt is het (gebrek aan) vertrouwen dat wij in elkaar hebben als mensen. Hoe we met elkaar omgaan op sociale media, in de politiek, in het gewone gesprek. Soms ben ik bang dat we elkaar steeds minder kunnen vinden, steeds minder kunnen vergeven en toelaten.

  Lees verder

  Labels:

 4. Folkje kadernota 2022.jpg
  Dick Tillema Folkje GR verk 2018
  Door Dick Tillema, Folkje Spoelstra op 9 juli 2021

  Kadernota

  Wat vindt de ChristenUnie Ermelo van de Kadernota 2022?
  Luister naar wat de gemeenteraadsleden Folkje Spoelstra en Dick Tillema u daarover willen vertellen.

  Lees verder

  Labels: ,

 5. switch.jpg
  Dick Tillema
  Door Dick Tillema op 2 maart 2021

  Snel schakelen

  Laatst was het even snel schakelen in de politiek.

  Sinds de nieuwe vergaderstructuur kennen we bomvolle politieke avonden met drie blokken van drie (parallelle) vergaderingen, gevolgd door een besluitvormende raadsvergadering. Voor elk van de drie blokken moet vanuit elke fractie iemand deelnemen aan de vergadering en er moet vanuit de fracties voor elke vergadering een voorzitter geleverd worden. Dat is wel eens een puzzel, maar tot nu toe lukt het prima.

  Lees verder
 6. Geld Josh Appel.jpg
  Dick Tillema
  Door Dick Tillema op 26 september 2020

  Een flinke klus

  Net voor de zomervakantie is de Kadernota 2021 behandeld. Een belangrijk stuk over de nabije toekomst. Alle partijen voelden wel dat er iets moest gebeuren rond de financiële situatie in ons dorp die de afgelopen jaren in ras tempo achteruit is gegaan. Vanuit de ChristenUnie hebben we de afgelopen jaren al diverse keren vraagtekens gezet bij de gevolgde koers, maar steeds stuitten onze voorstellen op een ‘nee’ van de coalitie. De coalitie wilde eerst de uitkomsten van het Maatschappelijk Raadsprogramma en de Kerntakendiscussie afwachten en daarna pas besluiten over de financiën. Ondertussen kwam het financieel gat per eind 2023 steeds meer in zicht als een stootblok op de financiële rails van de gemeente en hebben we samen moeten constateren dat de Kerntakendiscussie tot nu toe niet heeft gebracht wat we er van gehoopt hadden.

  Lees verder

  Labels:

 7. joyce-huis-66QEF_ZmzKY-unsplash.jpg
  Dick Tillema
  Door Dick Tillema op 18 april 2020

  Kwetsbaar Pasen

  Ik weet niet hoe het u vergaat, maar dit jaar hebben Goede Vrijdag en Pasen voor mij een bijzondere betekenis. Voor mij betekent het stilstaan bij het lijden en sterven van Jezus Christus, maar ook bij Zijn opstanding. En tegelijk sta ik stil bij het lijden en sterven van mensen als gevolg van de Corona crisis die door de wereld gaat. Het bepaalt ons allen bij onze kwetsbaarheid als mens, als Ermelose samenleving.

  Lees verder
 8. Coronavirus.jpg
  Dick Tillema
  Door Dick Tillema op 20 maart 2020

  Het Corona virus

  Nederland is in de ban van het Corona virus. Op het moment dat ik dit schrijf ligt het openbare leven goeddeels plat en zijn er ook in Ermelo een aantal besmettingen geconstateerd.

  Lees verder

  Labels:

 9. kerstgroet cu_2.jpg
 10. HBM CUErmelo.jpg
  Dick Tillema 100 dagen foto.jpg
  Door Dick Tillema, Ronald van Veen op 20 december 2019

  Huisje Boompje Meesje

  Huisje Boompje Meesje logo.jpgWat een mooie actie van gemeente Ermelo om de eikenprocessierups te gaan bestrijden door nestkastjes op te gaan hangen voor de meesjes die deze rupsen graag opeten. In juni stelde de ChristenUnie al schriftelijke vragen om te achterhalen of de gemeente ging inzetten op een natuurlijke vorm van bestrijding van de processierups. 

  Lees verder